พระสมเด็จวัดพระแก้ว วังหน้า
 
   
 
พระสมเด็จกรุวัดพระแก้ว (วังหน้า) กรมเจ้าท่า พระสมเด็จกรุวัดพระแก้ว (วังหน้า) ทั้งสามองค์มีผู้ให้โดยรับต่อมาจากลูกนายทหารใหญ่ท่านหนึ่ง ทั้งสามองค์มีความสวยงามมากๆ พระสมเด็จกรุวัดพระแก้ว (วังหน้า) ทำพิธีมหาพุทธาภิเษกโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆัง และคณะ (พิธีหลวง) สร้างโดย กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ (วังหน้า) อุปราชองค์สุดท้ายแห่งราชวงค์จักรีร่วมกับ เจ้าพระยาภานุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุญนาค) หรือเจ้าคุณกรมท่า เนื่องในวรโรกาสเฉลิมครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช (รัชกาลที่5) ปี พ.ศ. 2411 หลังจากสมเด็จพระพุฒาจารย์โต ท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังฯแล้ว ท่าน (สมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี) และ ท่าน (เจ้ากรมพระราชวังบวรวิไชชาญ) ท่านได้ปรึกษาหารือจะทำการสร้างเจดีย์ขึ้น ที่หลังอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส วัดพระแก้ว (วังหน้า) เพื่อบรรจุพระธาตุ ที่ท่านสมเด็จฯ ได้พบตามเจดีย์เก่าที่ผุพังและได้เก็บสะสมไว้ ให้ได้บรรจุเจดีย์ดังเดิม ...จึงอยากให้สร้างเจดีย์ขึ้น...ราวปี 2400 และได้มีการสร้างพระพุทธพิมพ์มากมายเพื่อบรรจุลงไปด้วย จึงได้ระดมช่าง 10 หมู่ช่วยกันสร้างและแกะแม่พิมพ์...และช่างอีกส่วนก็ทำการสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อบรรจุพ ระธาตุ ตามความประสงค์ ของ (องค์สมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี) การสร้างพระในครั้งนั้น (สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี) ท่านได้นำพระธาตุ และ ลูกปัดโบราณ และผงเก่าพระพุทธรูปที่ชำรุด ผงทอง วัตถุมงคลต่างๆ บางส่วนที่ท่านได้พบและสมสมไว้ เช่น แร่เหล็กไหล พระนาคปรก และพระอรหันตธาตุ ฝังและผสมลงไปในเนื้อพระ และยังมีการนำพระที่ทางวังหน้าได้สร้างไว้มาร่วมบรรจุในเจดีย์อีกด้วย....! พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ อีกจำนวนมากที่ได้จากสถานที่ต่างๆอีกจำนวนหนึ่ง จึงนำใสโถแก้วลงรักปิดทองอย่างดีแล้วนำบรรจุไว้ที่เจเดย์พระธาตุ ที่สร้างขึ้น.... พระพุทธพิมพ์ที่มีพระบรมสารีริกธาตุเป็นส่วนผสมที่บรรจุในเจดีย์พระธาตุพนมจำลองที่วัดบวรสถานสุทธาวาส(วัดพระแก้ววังหน้า)หลังจากท่านได้นำ พระธาตุ และ ลูกปัดโบราณ และ พระพุทธพิมพ์ วัตถุมงคลต่างที่สร้างขึ้นและบรรจุเจดีย์ พระธาตุพนมจำลองเป็นเสร็จพิธีและปิดเจดีย์....... หลังจากนั้นไม่นาน....! เมื่อปี พ.ศ 2411 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ทรงขึ้นครองราชย์ ก็มีการสร้างพระครั้งใหญ่ดังที่กล่าวมาแล้ว พระพุทธพิมพ์ที่สร้างในครั้งนั้น ส่วนหนึ่งก็ได้นำบรรจุในเจดีย์พระธาตุด้วย.... จึงถือว่าเป็นการเปิดกรุเจดีย์ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2411 นั้นเอง พระพุทธพิมพ์ที่พบส่วนมากจะมีพระธาตุเป็นจำนวนมากและเป็นพระพุทธพิมพ์ที่สวยงามยิ่งนัก