พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีกนก
 
   
 
เจ้าพระยาลิไทเสด็จมาสถาปนาและบรรจุพระบรมสารริกธาตุไว้ภายในเมื่อปี พ.ศ. 1900 ต่อมาพญาตะก่า (หรือ แซภอเป็นเกรี่ยงมาทำป่าไม้ขรศักแขวงเมืองกำแพงเพชรมีทุนรอนมาก) ซึ่งมีจิตศรัทธาได้บูรณะปฏิสังขรพระเจดีย์ในวัดพระธาตุ เมืองนครชุม เมื่อปี พ.ศ. 2404 (จุลศักราช 1233) ภายหลังจากการบูรณะพระเจดีย์ในปี พ.ศ. 2392 พระเครื่องแห่งเมืองกำแพงเพชร ก็ได้แตกกรุออกมาจากวัดพระธาตุ เป็นปฐมฤกษ์ พระกำแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ไม่มีลายกนกเป็นพระเครื่องเนื้อดินเผาที่มีเนื้อดินสีดำเป็นเนื้อดินละเอียดและจะปรากฏเม็ดแร่สีแดง (ว่านดอกมะขาม) พร้อมกับคราบากรุสีเทา ที่สำคัญของแท้นั้นจะต้องไม่มีแร่กรวดทราบเจือปนอยู่เลย ซึ่งสีดำที่ว่าไม่ใช่ดำสนิท หากแต่เป็นลักษณะของสีดำอมน้ำตาลเป็นพระเครื่องที่สร้างขึ้นมาเพื่อบรรจุพระเจดีย์ที่สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. 1900 โดย ซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีกนกองค์นี้แม้จะมาจากกรุวัดช้างล้อม แต่ก็มีความสวยงามตามตำรา ถือเป็นองค์ครูได้ และความศักดิ์ไม่แพ้กรุอื่นๆ ดังคำกล่าวในจารึกว่า "มีกูไว้ ไม่จน"