About Phrasomdejพระสมเด็จนั้นมีมากมายหลายพิมพ์ หลายบล็อก และกระจายอยู่หลายวัด ทั้งวัดระฆังฯ บางขุนพรหม เกศไชโย วังหลังวังหน้ากรมเจ้าท่า วัดคลองข่อย วัดเจดีย์นอน ฯลฯ ขึ้นอยู่กับความชอบความศรัทธาและบารมีวาสนา หากแม้หมั่นสวดมนต์ภาวนาชินบัญชรคาถา ปฏิบัติสัมมาสมาธิเป็นที่่ตั้้งแห่งสัมมาสติ พระก็จะสถิตอยู่ในใจในกายของท่านแน่นอน
พระกำแพงเม็ดขนุน 1
พระกำแพงเม็ดขนุน 2
พระกำแพงเม็ดขนุน 3

พระซุ้มกอ พิมพ์กลาง หูตากระพริบ
พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ ไม่มีกนก กรุวัดช้างล้อม สวยสมบูรณ์
พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่มีกนก กรุวัดช้างล้อม

พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกนก 3 พิเศษ
พระนางพญา อกนูนใหญ่.JPG
พระนางพญาพิษณุโลก เข่าโคง 3

พระนางพญาพิษณุโลก เข่าโคง 4
พระนางพญาพิษณุโลก เข่าโคงเขียวคราบแดง
พระนางพญาพิษณุโลก เข่าตรง

พระผงสุพรรณ หน้าแก่
พระวัดระฆัง พิมพ์ซุ้มกอ
พระสมเด็จนางพญาพิษณุโลก พิมพ์อกนูนใหญ่ คราบน้ำว่านน้ำปูนสวย

Page Next   1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 | 20