About Phrasomdejพระสมเด็จนั้นมีมากมายหลายพิมพ์ หลายบล็อก และกระจายอยู่หลายวัด ทั้งวัดระฆังฯ บางขุนพรหม เกศไชโย วังหลังวังหน้ากรมเจ้าท่า วัดคลองข่อย วัดเจดีย์นอน ฯลฯ ขึ้นอยู่กับความชอบความศรัทธาและบารมีวาสนา หากแม้หมั่นสวดมนต์ภาวนาชินบัญชรคาถา ปฏิบัติสัมมาสมาธิเป็นที่่ตั้้งแห่งสัมมาสติ พระก็จะสถิตอยู่ในใจในกายของท่านแน่นอน
วัดระฆังพิมพ์ใหญ่อกกระบอกแก่ผงฯ
Untitled-1
ปิดตาแร่บางไผ่ วัดโมฬี

IMG_4799.JPG
สมเด็จบางขุพรหม krd. 250 thds
พิมพ์เอเขียวก้านมะลิ

สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่
รูปเหมือนสมเด็จฯโตปิดทองล่องชาด
พิมพ์พัชรหมาก.JPG

ปู่โตนั่งขาสิงห์ มีเส้นเกศาธาตุสวยสุดๆ
กรุวัดเจดีย์นอน.JPG
พิมพ์ไกเซอร์

พระสมเด็จพิมพ์คะแนน วัดระฆังฯ
กรุวัดพระแก้ว 1
พระสมเด็จวังหน้า กรมเจ้าท่า 2

Page Next   1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 | 20