About Phrasomdejพระสมเด็จนั้นมีมากมายหลายพิมพ์ หลายบล็อก และกระจายอยู่หลายวัด ทั้งวัดระฆังฯ บางขุนพรหม เกศไชโย วังหลังวังหน้ากรมเจ้าท่า วัดคลองข่อย วัดเจดีย์นอน ฯลฯ ขึ้นอยู่กับความชอบความศรัทธาและบารมีวาสนา หากแม้หมั่นสวดมนต์ภาวนาชินบัญชรคาถา ปฏิบัติสัมมาสมาธิเป็นที่่ตั้้งแห่งสัมมาสติ พระก็จะสถิตอยู่ในใจในกายของท่านแน่นอน
พิมพ์ใหญ่ เนื้อแก่กระยาหาร
พิมพ์ใหญ่ เนื้อแก่กล้วย
พิมพ์ใหญ่ เนื้อแกร่ง ก

พิมพ์ใหญ่ เนื้อน้ำนม ติดรารักดำ PD4
พิมพ์ใหญ่ เนื้อปูนสุก
พิมพ์ใหญ่ เนื้อสมดุลย์หลังโลกพระจันทร์

พิมพ์ใหญ่ บางซ่อน
พิมพ์ใหญ่ ปูนเขียว
พิมพ์ใหญ่ พD2

พิมพ์ใหญ่ มีพระธาตุ หลังโลกเสี้ยนกระดาน
พิมพ์ใหญ่ สองคลอง แก่ปูนสุก ตังอิ้วฉาบหน้า หลังเปลือย
พิมพ์ใหญ่ เหลืองออกขมิ้น แก่ตังอิ้ว

พิมพ์ใหญ่ ไหล่ยก หลังปริ
พิมพ์ใหญ่ อกกระบอก หลังเสี้ยนกระดาน
พิมพ์ใหญ่ อกกระบอกมาตรฐาน ลุงเติ่ง

Page Next   1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 | 20