About Phrasomdejพระสมเด็จนั้นมีมากมายหลายพิมพ์ หลายบล็อก และกระจายอยู่หลายวัด ทั้งวัดระฆังฯ บางขุนพรหม เกศไชโย วังหลังวังหน้ากรมเจ้าท่า วัดคลองข่อย วัดเจดีย์นอน ฯลฯ ขึ้นอยู่กับความชอบความศรัทธาและบารมีวาสนา หากแม้หมั่นสวดมนต์ภาวนาชินบัญชรคาถา ปฏิบัติสัมมาสมาธิเป็นที่่ตั้้งแห่งสัมมาสติ พระก็จะสถิตอยู่ในใจในกายของท่านแน่นอน
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ครกท้ายๆ
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ คุณตาข้างวัดฯ
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ตำนาน

สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ เนื้อก้นครก
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ เนื้อข้าวเหนียว
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ เนื้อผงน้ำมัน N ล้างคราบ

สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ปูนดิบแกร่งคราบตังอิ้ว
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ปูนสุกลงรักชาดเดิม
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ผิวมุกเครือบตังอิ้ว

สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ โรยพระธาตุกดพิมพ์
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ หลวงปู่ทองคำ
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ไหล่ยกแก่ตังอิ้ว

สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่แก่กรวดหยาบและตังอิ้ว
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เนื้อผงพุทธคุณ
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ผิวนวล มีธารน้ำ

Page Next   1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 | 20