About Phrasomdejพระสมเด็จนั้นมีมากมายหลายพิมพ์ หลายบล็อก และกระจายอยู่หลายวัด ทั้งวัดระฆังฯ บางขุนพรหม เกศไชโย วังหลังวังหน้ากรมเจ้าท่า วัดคลองข่อย วัดเจดีย์นอน ฯลฯ ขึ้นอยู่กับความชอบความศรัทธาและบารมีวาสนา หากแม้หมั่นสวดมนต์ภาวนาชินบัญชรคาถา ปฏิบัติสัมมาสมาธิเป็นที่่ตั้้งแห่งสัมมาสติ พระก็จะสถิตอยู่ในใจในกายของท่านแน่นอน
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ NCT
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้าย สภาพล้าง
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้ายดี

พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่ลงรักชาดเก่า
พระสมเด็จวังหน้า พิมพ์ใหญ่ วรรณะเขียวมรกต
พระสมเด็จวัดเกศไชโย เจ็ดชั้นนิยม สภาพศิลป์

พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ฐานเก้าชั้น
พระสมเด็จวัดเกศไชโย หกชั้น อกตลอดห่มจีวรแล้ว
พระสมเด็จวัดพระแก้ว พิมพ์เส้นด้ายใหญ่

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์ 1 หลังเสี้ยนกระดาน
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่เนื้อว่านสบู่เลือด ของคุณโต
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ีีี

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ คนวัดระฆังยุคไฟไหม้
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ล้างรัก ชาดเดิมออกแต่ยังเหลือให้เห็ญจางๆ
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ เส้นซุ้มแบบขนมจีน พี่ธิเบต

Page Next   1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 | 20